Diensten

We zijn te vinden bij opdrachtgevers waar complexe projecten worden uitgevoerd. We ondersteunen de klant bij de strategievorming, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Daarbij leveren we pragmatische verbetervoorstellen, welke haalbaar zijn binnen de context en de fase van het project.

Onze diensten gaan naadloos over van strategie naar implementatie, we dragen de aanpak uit naar de projectorganisatie. Je vindt ons in de volledige breedte van het activiteitenspectrum: van het opzetten van de projectorganisatie en het opstellen van projectmanagementplannen tot het uitwerken van masterplanningen, begrotingen en scopedefinities en van het adviseren bij contractvorming tot het uitvoeren van risicomanagement. 

Met onze brede ervaring signaleren we verbeterpunten tijdens het proces wat leidt tot optimalisatie van de projectprestaties gedurende de looptijd van het project.